SourceOne Email Management: användarinloggning till SourceOne Websearch misslyckas på grund av begränsat .net-förtroende på webbtjänsternas webbplats.

Sammanfattning:Användarinloggning till SourceOne WebSearch misslyckas på grund av begränsat .net-förtroende på webbtjänsternas webbplats. Felmeddelandet Login Failed. Please try again visas.