SourceOne Email Management: XVLTS-filer fastnar i dropdir på grund av skadade filer efter uppgradering till 7.2.7

Sammanfattning:XVLTS fastnar i dropdir efter uppgradering till 7.2.7 på grund av att xvlts skadas.