SourceOne Discovery Manager: Det går inte att exportera Domino-meddelanden med Discovery Manager

Sammanfattning:Det går inte att exportera Domino-meddelanden med Discovery Manager och följande felmeddelande visas Lotus Notes error status = 0x%04X (0x86040320)