SourceOne For File Systems: filåterställningsaktivitet utförs långsamt

Sammanfattning:Det tar tid för ett filåterställningsjobb att tilldelas till en arbetsserver