Distribution av Avamar-proxy misslyckas i Avamar vid 50 % med meddelandet ”Waiting for Networking. Networking timeout”. Duplicerad IP-adress används för distribution av Avamar-proxy

Sammanfattning:Den här KB-artikeln innehåller information om ett problem med att proxydistributionshanteraren uppnår tidsgränsen vid 50 % under distribution av externa proxyservrar på kundens vCenter och det sista steget på proxyservern är ”Waiting for Networking”. Det här problemet kan uppstå på Avamar Server och IDPA-integrerad Avamar.