SourceOne Email Management: hämtning av genvägar slutar fungera ibland.

a

Slutanvändare rapporterar att genvägsåterställningar misslyckas ibland. Du kan lösa problemet tillfälligt genom att starta om EMC SoureOne Document Management Service.