Så här aktiverar du felsökning av Java-gränssnittet för att felsöka problem med NMC-gränssnittet eller bildskärmar

Sammanfattning:Här beskrivs proceduren för att aktivera Java UI-felsökning i NMC-gränssnittet. Java-gränssnittsproblem, sessioner kan saknas på fliken Monitoring i NMC. Problem med användargränssnittet vid körning av guiden för återskapande osv. Med andra ord problem med det grafiska användargränssnittet som uppstår under NetWorker-åtgärder.