Uppgraderingsinstruktioner för PCR/PCM-aktiverad DD

Sammanfattning:PCR (Physical Capacity Reporting) är en funktion som funnits sedan DDOS 5.7, men vissa versioner har ett fel, vilket åtgärdats i senare versioner, som kan kräva manuella åtgärder från support i vissa DDOS-uppgraderingsscenarier