RecoverPoint for Virtual Machines: IO-fel/skrivskydd för virtuell gästdator med följande felmeddelande i vmkernel-loggarna: ”#0 - spl_esx_closePSMFile: Failed to write temporary PSM-file=/scratch/log/kdriver-psm.tmp with error: Timeout.”

Sammanfattning:Det kan uppstå fel vid skrivning till LUN för gästoperativsystem/virtuella datorer och/eller virtuella datorer kan försättas i skrivskyddat läge när uppdelningen inte kan skriva till PSM-filer