SNMP-begäran misslyckades med felmeddelandet ”Could not contact SNMP service on host <DD_hostname>: Unknown host (<DD_hostname>)”

Begäran om SNMP-status misslyckas konsekvent på ett Data Domain-system och genererar följande fel i användargränssnittet i historiken för begäran: ‘Could not contact SNMP service on host <DD_hostname>: Unknown host (<DD_hostname>)’ Begäran om datainsamling har konfigurerats till att använda en fjärragent som kör AIX