RecoverPoint for Virtual Machines: Konsekvensgrupp försätts i felläge när en skyddad virtuell dator för produktion stängs av

En konsekvensgrupp försätts i felläge när en virtuell dator för produktion inom den konsekvensgruppen stängs av.  Problemet kan uppstå om en eller flera virtuella datorer stängs av.När det inträffar kvarstår konsekvensgruppen i det läget tills alla skyddade virtuella datorer slås på.  En kort initiering krävs, men skrivning till de andra virtuella datorerna som finns i CG kan leda till en fullständig rensning.