Installera ett SSL-certifikat i DPA (Linux)

Sammanfattning:Skapa och signera ett SSL-certifikat för att upprätta en säker anslutning (HTTPS) till DPA-gränssnittet i Linux