Data Protection Advisor (DPA): så här importerar du ett signerat certifikat som innehåller hela certifikatkedjan och den privata nyckeln till DPA – Windows

Sammanfattning:Så här importerar du ett signerat certifikat som innehåller hela certifikatkedjan och den privata nyckeln eller ett certifikat med jokertecken till DPA-programservern