SourceOne Email Management: Gebruikersaanmelding bij SourceOne WebSearch mislukt vanwege beperkte .net-vertrouwen op de webserviceswebsite

Gebruikersaanmelding bij SourceOne WebSearch mislukt vanwege beperkte .net-vertrouwen op de webserviceswebsite. De foutmelding "Login Failed. Please try again" wordt weergegeven.