ECS: ECS-Sync för S3- till S3-bucket misslyckas på grund av SSLHandshakeException-fel

"Den här artikeln förklarar varför en ECS-Sync för S3- till S3-bucket misslyckas på grund av SSLHandshakeException-fel."