Isilon OneFS 8.2 – omstrimlingsjobb kan utlösa nodkrascher

"Jobb som rör dataflytt eller medieskanning, vilka kan flytta data från SATA till SSD, och som omfattar åtgärder för att ändra storlek på inoder stöter på ett programvaruproblem och får noden att krascha."