{Isilon} OneFS: Kan inte ändra resursbehörighet i webbgränssnittet efter ändring av skiftlägeskänslighet för resurssökväg

"Efter byte av skiftlägeskänslighet för resurssökvägen kan webbgränssnittet inte ändra resursen om sökvägen inte finns"