ECS: I fältet "Last updated" visas ett gammalt värde för bucketmätningsgränssnittet

"I bucketmätningsgränssnittet är värdet för ""Last Updated"" för vissa buckets inställt på ett gammalt datum och kan inte ändras"