ECS: "swift stat" visar bucket-storlek och -objektantal som 0 för ECS-bucketar

"Den har upptäckts att med aktuell ECS-kodnivå (3.2.2.1/3.3 när den här KB-artikeln skapades) kan en SWIFT-klient inte visa det totala antalet objekt i en ECS-bucket eller använda byte när den arbetar med äldre SWIFT-behållare"