ECS: Så här skaffar du den CAS SDK-version som används med ECS

Ibland måste du veta vilken SDK-version ECS använder för CAS