VNX 2: Prestandaproblem på grund av att PACO är installerat i disksystemet (kan korrigeras av DELL EMC)

Prestandaproblem uppstod på grund av proaktiv kopiering i disksystemet.