Dell EMC Unity: Ett problem med den fasta programvaran kan orsaka för tidig rapportering och EOL (End of Life) för vissa typer av SSD-enheter (kan korrigeras av användaren)

"På grund av ett problem med drivenhetens fasta programvara kan följande varningar tas emot.

Varningarna kan leda till att följande inträffar:

• GUI-varning/meddelande

• CloudIQ-varning/ändrad hälsostatus

• en Dial Home-händelse genereras."