ECS: Migrerat klipp kan inte läsas – Felkod: Maximum C-Clip size reached

"Det går inte att läsa klipp som har migrerats från Centera till ECS på grund av fel gällande högsta klippstorlek"