Klienter som tagits bort från NetWorker visas fortfarande i DPA-rapporter

Ett antal klienter som har tagits bort från NetWorker-servern visas fortfarande på rapportkortet för säkerhetskopiering i DPA.