Avamar: SQL 7.5.1/18.2, andra inkrementell säkerhetskopiering går vidare till läge FULL

"SQL, fullständig säkerhetskopiering slutförs och säkerhetskopieringen av databaserna visas i läget FULL.

Nästa inkrementella säkerhetskopierinng slutförs utan problem och vi ser att en inkrementell säkerhetskopiering har skapats: 2018-11-28 14:39:05 avsql Info : Only the LSN was verified, during log gap detection."