RecoverPoint: Konsekvensgruppen hamnar i felläge på grund av [SYM failed to find snapset]

"Länken till en CG hamnar i felläge på grund av [SYM failed to find snapset] vilket försätter hela gruppen i aktiverat läge utan överföring. "