Avamar-replikering – port som inte har dokumenterats men som krävs (SSH/port 22)

"Avamar-replikering kräver att SSH (port 22) öppnas från källsidans gridd till destinationssidan DD."