Avamar-återställning utan operativsystem (BMR) misslyckades med fel vid hämtning av resultat för kritisk volym (HPE ProLiant DL380 Gen10 Server)

"Avamar-återställning utan operativsystem (BMR) misslyckas med ett fel vid försök att hämta listan med resultat för kritisk volym ”Error retrieving the list of Critical Volume Results”"