Data Protection Advisor – Vid försök att flytta eller ta bort ett säkerhetskopieringsklientobjekt under en anpassad grupp i GUI – Inventory genererades fel 400 och fel 500

"Ur loggarna för fel 400:

Wed Jan 9 17:55:27 2019 UTC   DEBUG Logger      >>> version: 1/1, code: 400, message:    policyassignation.notfound   No Policy Assignations found for node xxxxxxx "