NetWorker: Lagringsnoden når inte läget klar

Lagringsnoden når inte läget klar.