Data Protection Advisor – Mappningskälla för säkerhetskopieringsserver ger ingen information om VMware-klienter

En anpassad rapport som använder datakällor för mappning av säkerhetskopieringsserver ger inte information om alla VMware-säkerhetskopieringsklienter som kan säkerhetskopieras via en NetWorker-server