SourceOne Email Management: Det går inte att öppna genvägar med offlineåtkomst efter återskapande från en skadad Exchange-databas och återställning av PST till en ny postlåda.

Det går inte att öppna genvägar med offlineåtkomst efter återskapande från en skadad Exchange-databas och återställning av PST till en ny postlåda.