SourceOne Email Management: Meddelanden ser ut att vara dubbletter i SourceOne-sökresultat.

SourceOne-sökresultaten returnerar vad som verkar vara dubbletter av samma meddelande. Dessa meddelanden kommer alla från en extern avsändardomän och innehåller flera interna mottagare.