SourceOne For File Systems - Vilka behörigheter måste användas på ett filgenvägsobjekt för att tillåta återställningar för användare.

Vilka behörigheter måste användas på ett filgenvägsobjekt för att tillåta återställningar för användare.