AppSync: AppSync kan inte koppla en virtuell VMWare-disk eller ett datalager och misslyckas med undantaget HostPlatformConfigFault.

"CSV-händelselogg: Mount copy,13749d25-48f7-4cbc-ad7c-b9d89571xxxx,VM_000086,XXXXX,Mount of Datastore failed with error com.vmware.vim25.PlatformConfigFault . Check the server.log for details. Refer to troubleshooting section in admin guide if it failed due to HostPlatformConfigFault Exception. "