RecoverPoint for Virtual Machines 5.2.0.2: Konsekvensgrupper med VMDK på 2 TB, mycket stora konsekvensgrupper eller hög förändringstakt kan orsaka omstartsreglering under fullständig rensning.

"Fullständig rensning i stor volym (> 2 TB), mycket stor konsekvensgrupp eller grupp med hög förändringstakt misslyckas. Replikering kan också krascha på grund av en kontroll "