ViPR Controller: Kan inte tilldela en mall för filskyddsprinciper till en virtuell pool

En virtuell pool visas inte och kan inte väljas i fönstret Policy Template Assignment i användargränssnittet för ViPR Controller.