Datakällorna "Backup Job Config" och "Backup Server Mapping" returnerar inte alla Avamar VMWares säkerhetskopieringsklienter efter DPA-uppgradering till 6.4 eller 6.5

"När DPA uppgraderats från en tidigare version till v6.4 eller v6.5 har det observerats att rapporter som använder datakällorna ""Backup Job Config"" och ""Backup Server Mapping"" inte returnerar alla VM-klienter som är konfigurerade i Avamar-servern. Dessa saknade klienter är konfigurerade som säkerhetskopieringsklienter för VM-avbildningar. "