ViPR Controller: Inga volymer synliga för katalogtjänsten för export av volym till en värd

Vid försök att skicka en exportvolym till en värdbeställning fylls inte volymfältet i