SourceOne Offline Access – Microsoft Outlook kan krascha eller hänga sig när SourceOne Offline Access-tillägget används med Microsoft Azure Information Protection (AIP) eller Condeco Outlook Add-in

"Microsoft Outlook kan krascha eller hänga sig när SourceOne Offline Access och något av följande tillägg är aktiverade samtidigt i Outlook: •  Microsoft Azure Information Protection (AIP) • Condeco Outlook Add-in "