Dell EMC Unity: Fibre Channel port SP XX I/O Module XX FC Port XX-länken är ur drift (kan korrigeras av användaren)

"Användaren får nedanstående felmeddelande: Fibre Channel port SP XX I/O Module XX FC Port XX link is down (Där XX står för en SP/IO-modulsplats/inbäddad portplats FC-port 4/5) "