ViPR Controller: Migrera ett ESX-kluster från ett vCenter till ett annat och samtidigt behålla den befintliga lagringen.

Flytta ett ViPR Controller-hanterat ESX-kluster från ett vCenter till ett annat och behålla den befintlig lagring/ViPR Controller-exportGroup