DPA: Körning av rapportkort för säkerhetskopiering för tidsperioden Förra veckan orsakar att säkerhetskopieringsjobb visas på fel dag

"Körning av rapportkort för säkerhetskopiering för tidsperioden Förra veckan orsakar att säkerhetskopieringsjobb visas på fel dag. Ett säkerhetskopieringsjobb som kördes den 16 juni visas till exempel med datumet den 15 juni i rapportkortsrapporten. "