NetWorker Windows-klientens säkerhetskopiering misslyckas med ”pseudo_saveset aborted, inactivity timeout has been reached”

Klientens säkerhetskopiering av save sets C:\ , D:\ och andra lyckas men säkerhetskopieringsstatusen är misslyckad med pseudo_saveset-tidsgränsfelet ”pseudo_saveset aborted, inactivity timeout has been reached”.