NetWorker 9.2: Princip-, arbetsflödes- och åtgärdsmeddelanden visas inte i ämnet för e-post

Variabler som {NSR Policy} och {NSR Workflow} visas inte i ämnet för e-post