Isilon OneFS: Stor isi_phone_home.log gör att /var fylls

/var/log/isi_phone_home.log kan växa utan gräns och fylla partitionen /var, vilket skapar problem med CELOG-händelsegenerering och andra driftsproblem med processer