Pomozte chránit data svých zákazníků díky funkcím zabezpečení integrovaným do designu serveru

Zabezpečení dat představuje trvalou hrozbu pro organizace všech velikostí. Kybernetická vniknutí a útoky mohou na určitou dobu vyřadit z provozu systém a firmu a zapříčinit ztrátu produktivity, obratu a zákazníků. Nemluvě o obrovských problémech spojených s poškozenými daty, nesplněním vládních nařízení týkajících se ochrany dat a poškozené pověsti společnosti.

 

Zabezpečení serverů je tedy prvořadé, jeho důležitost nelze přecenit. Většina vašich zákazníků, podobně jako mnoho vedoucích oddělení IT, se však pravděpodobně zaměřuje na ochranu operačního systému a aplikací před nebezpečným útokem – zabezpečení využívané serverové infrastruktury věnuje jen málo pozornosti.

 

Potřeba holistického přístupu k zabezpečení serveru

Často přehlížena je skutečnost, že serverová infrastruktura je také klíčem k zabezpečení datového centra. Jste v ideálním postavení, které vám umožňuje informovat a vzdělávat zákazníky o potřebě zvažovat při vytváření strategií zabezpečení IT kritické oblasti hardwarového návrhu i firmwaru serverů.


V příručce End-to-End Server Security: the IT Leader’s Guide (Komplexní zabezpečení serveru: příručka vedoucího oddělení IT) 1 je uvedeno, že holistický přístup k zabezpečení je jedním ze základních stavebních kamenů úspěšné transformace IT – a že jedinečný design serverů PowerEdge tento přístup podporuje.

 

PowerEdge: základ moderního datového centra

Nejnovější servery Dell EMC PowerEdge, vybavené škálovatelnými procesory Intel® Xeon® nové generace, byly vyvinuty s důrazem na podporu transformace IT – bez kompromisů.

 

Integrované zabezpečení je jednou z hlavních zásad uplatňovaných při návrhu nových serverů PowerEdge. Protože věříme, že v zájmu optimální ochrany před kyberútoky, jejich detekce a obnovení z nich musí být zabezpečení integrováno do hardwarového návrhu serveru – již od prvního schématu.

 

Vědí vaši zákazníci, že nejnovější portfolio serverů PowerEdge zahrnuje vylepšenou architekturu, která je odolná proti kyberútokům? To se týká všech aspektů serveru, včetně integrovaného firmwaru serveru, dat uložených v systému, operačního systému, periferních zařízení a operací správy.

Využití serverové architektury odolné proti kyberútokům, která zahrnuje software pro správu, robustní možnosti obnovení systému a pokročilé funkce zabezpečení, je výhodné i z hlediska celkových nákladů na vlastnictví a produktivity.2 Ve velkých nebo z jiného důvodu důležitých nasazeních, kde je nutné omezit dobu mimo provoz na minimum, každá vrstva ochrany navíc zároveň snižuje nebezpečí selhání a úniku informací.


Pokročilé zabezpečení, které je integrované, ne našroubované

Ve společnosti Dell EMC jsme byli průkopníky využití funkcí Root of Trust, které jsme použili v serverech PowerEdge s integrovaným řadičem iDRAC. Dnes využíváme také postřehy společností Secureworks a RSA ze skupiny Dell Technologies, které nám umožňují do návrhu serverů bezproblémově integrovat zabezpečení a obranné prostředky proti hrozbám a technikám neoprávněného vniknutí a zajistit tak odolnost od základu, včetně čipové sady a systému BIOS – zabezpečení je tedy účelně integrováno, ne našroubováno.

 

Zajistěte, aby vaši zákazníci pochopili, že sofistikované a plně integrované funkce zabezpečení nejnovějších serverů Dell EMC PowerEdge daleko předčí funkce konkurenčních produktů.

 

Servery PowerEdge jsou dodávány s vylepšenou funkcí zabezpečeného zavádění systému UEFI s vlastními certifikáty a také s funkcemi System Lockdown (uzamčení systému), Secure Erase (bezpečné vymazání), Rapid OS Recovery (rychlé obnovení operačního systému) a funkcí dynamického povolení portů USB. Tyto funkce jsou podrobně popsány v dokumentu Technical White Paper3 – skvělém materiálu, který můžete sdílet s technicky zaměřenými kolegy.


Další informace naleznete v dokumentu white paper End-to-End Server Security (Komplexní zabezpečení serveru) .

Zdroj

1 Firemní dokument white paper od skupiny Dell EMC PowerEdge Server Solutions Group, „End-to-End Server Security: the IT Leader’s Guide (Komplexní zabezpečení serveru: příručka vedoucího oddělení IT)“, 2018.

2 Dokument white paper společnosti EMA zadaný společností Dell EMC, „Dell EMC PowerEdge Servers: Investing in a Cyber-Resilient Architecture (Servery Dell EMC PowerEdge: Investice do architektury odolné vůči kyberútokům)“, únor 2018.

3 Technický dokument white paper, „Cyber Resilient Security in Dell EMC PowerEdge Servers (Zabezpečení odolné vůči kyberútokům v serverech Dell EMC PowerEdge), leden 2018.